Prąd rekordów d nie obsługuje uaktualniania dts locktype